Werke

45 Results
Stielow, Hartmut
Monoceros
slg_2057
Skulptur
1992
Stielow, Hartmut
Zenon III
slg_2057
Skulptur
1992
Stielow, Hartmut
Gemini
slg_2057
Skulptur
1993
Stielow, Hartmut
Schutniki
slg_2057
Skulptur
1993
Stielow, Hartmut
o.T.
slg_2057
Skulptur
1993
Stielow, Hartmut
Liegend 3-Stein
slg_2057
Skulptur
1995
Stielow, Hartmut
Stele Doppelstele kreuzend
slg_2057
Skulptur
1998
Stielow, Hartmut
Zwei und Eins (Boxer)
slg_2057
Skulptur
2003
Stielow, Hartmut
Zwei Flächen kreuzend groß
slg_2057
Skulptur
2003
Stielow, Hartmut
Chattanooga
slg_2057
Skulptur
2004
Stielow, Hartmut
Kubus 0.4
slg_2057
Skulptur
2005
Stielow, Hartmut
Stele mit Bogen
slg_2057
Skulptur
2006
Stielow, Hartmut
o.T.
slg_2057
Skulptur
2006
Stielow, Hartmut
Cathedra
slg_2057
Skulptur
2007
Stielow, Hartmut
ohne Titel
slg_2057
Skulptur
2008
Stielow, Hartmut
Cathedra II
slg_2057
Skulptur
2008
Stielow, Hartmut
Morgen
slg_2057
Skulptur
2011
Stielow, Hartmut
Dawn
slg_2057
Skulptur
2012
Stielow, Hartmut
gen Osten
slg_2057
Skulptur
2013
Stielow, Hartmut
Kubus 06
slg_2057
Skulptur
2013
Stielow, Hartmut
Kubus liegend
slg_2057
Skulptur
2016
ESC
Linking between the search fields: